MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Kompletní znění »


přihlásit | registrovat | program na email

HRA SE SMRTÍ - Zrušeno z technických důvodů!


HRA SE SMRTÍ - Zrušeno z technických důvodů!


místo:
Dům kultury - kino

čas:
čtvrtek 03.10.2019, 19:30 hod

popis akce:
Vstupenky je možné vrátit v recepci Domu kultury do 15.9.2019.

vstupné:
x