přihlásit | registrovat | program na email

KOCOUR MODROOČKO - repríza


KOCOUR MODROOČKO - repríza


místo:
Dům kultury - kino

čas:
sobota 28.09.2019, 15:00 hod

popis akce:
Hraje Mladá scéna.
Ko­cou­rek Mod­ro­oč­ko je malé kotě, které se te­pr­ve učí po­řád­né­mu ko­či­čí­mu ži­vo­tu. Jeho prů­vod­cem je učený Bě­lo­vous Zr­zun­da a krás­ná kočka Ze­le­no­očka.
Po­stup­ně zjiš­ťu­je, jak do­ve­de být ten "oprav­do­vý" ko­či­čí život za­jí­ma­vý, někdy tro­chu krutý, ale pře­de­vším krás­ný.
Podle krás­né kníž­ky Jo­se­fa Ko­lá­ře vznik­la di­va­del­ní hra plná chytla­vých pů­vab­ných pís­ni­ček Marka Ebena.

vstupné:
x