MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Kompletní znění »


přihlásit | registrovat | program na email

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PAPÍROVÝCH PŘEDMĚTŮ - uskutečnění bude upřesněno


SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PAPÍROVÝCH PŘEDMĚTŮ - uskutečnění bude upřesněno


místo:
Dům kultury - sál

čas:
sobota 13.06.2020, 09:00 hod

popis akce:
Pivní suvenýry, filatelie, filokartie, známky, pohlednice, kalendáříky, zápalkové nálepky aj.

Začátek v 9:00 do cca 12:00.

Kontakt, info a rezervace:
p. Troutnar, troutnar@seznam.cz
tel. 724 206 051

Stůl - 40 Kč

Vstupenky na místě - 40 Kč.

vstupné:
Vstup 40 Kč
V prodeji jinde: Informace v textu