MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Kompletní znění »


přihlásit | registrovat | program na email

TANEČNÍ KURZY MANŽELŮ ROTTENBORNOVÝCH


TANEČNÍ KURZY MANŽELŮ ROTTENBORNOVÝCH


místo:
Dům kultury - sál

čas:
pátek 11.09.2020, 17:45 hod

popis akce:
Úvodní lekce tanečních pro mládež.

Více informací na https://www.supertanec.cz/mladez-usti/

vstupné:
Informace v textu.
V prodeji jinde: Informace v textu