MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Kompletní znění »


přihlásit | registrovat | program na email

ANTIDISKOTÉKA Jiřího Černého


ANTIDISKOTÉKA Jiřího Černého


místo:
Národní dům

čas:
úterý 08.09.2020, 20:00 hod

popis akce:
Jiří Černý, hudební kritik a znalec nejen české hudby byl v letošním roce zařazen do Síně slávy hudebních cen Anděl Coca-Cola. Přestože není hudebníkem, dostalo se mu pocty za jeho činnost pro českou muziku a muzikanty.

vstupné:
80 Kč
Vstupenky v prodeji v recepci Domu kultury - tel. 475 221 025