MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Kompletní znění »


přihlásit | registrovat | program na email

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA ...


VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA ...


místo:
Letní kino

čas:
středa 19.08.2020, 19:30 hod

popis akce:
Tři příběhy, jsou velice směšné, ale i velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.

Poznání šokem - Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra a Eva Janoušková.
Já jsem Herbert - Petr Nárožný a Libuše Švormová.
Stopy Holubic - Naďa Konvalinková, Jiří Ptáčník, Eva Janoušková a Václav Vydra.

Vstupenky v síti Ticketstream:
https://www.ticketstream.cz/akce/vis-prece-ze-neslysim-kdyz-tece-voda-133430
Slevy ZTP, ZTP/P ani jiné nejsou poskytovány.

Pořadatel
Martin Beneš, Umělecká agentura

vstupné:
vstupenky v síti Ticketstream
V prodeji jinde: Ticketstream