přihlásit | registrovat | program na email

FOLIMANKA BLUES


FOLIMANKA BLUES


místo:
Národní dům

čas:
pátek 07.04.2017, 20:00 hod

popis akce:
Foliman­ka Blu­es je čes­ko­-slo­ve­n­ská roc­ková ka­pe­la, působící na naší scéně už více než dva­cet let. V re­per­toáru má výhradně vlastní tvor­bu s českými tex­ty. Její tvor­ba vy­chází z ele­ktrického blu­es, těží z něj ale spíše nála­du než hu­dební fo­rmu. Produk­ce skupi­ny je posta­ve­na na ex­pre­sivním proje­vu, drsném hu­moru a na tex­tech plných krajních emocí. Střídá písně na hra­ni­ci roc­kového šan­sonu s odvázanými vy­pa­lo­vačkami. Be­z­nadějná láska, pi­vo, mar­nost, další pi­vo, smrt i nespou­taný život. A žádné lhaní sobě samému. Foliman­ka Blu­es vás možná chvíle­mi zas­kočí, ale určitě ne­u­nudí.

Hrají ve složení:
Hadži Hrkal - bass guitar, Ladislav Jakl - vocal, accoustic guitar, Pavel Jiroušek - piano, Eugen Pál Baláž - guitar, Martin Tvaroh - drums.

vstupné:
100,-